نمایش 1–12 از 17 نتیجه

نمایش 9 24 36

منبع تحت فشار 50 لیتری امرا 10 بار

تومان2,300,000تومان2,450,000
ویژگی منبع 50 لیتری امرا

منبع تحت فشار 60 لیتری امرا 10 بار

تومان2,900,000تومان3,050,000
ویژگی منبع تحت فشار 60 لیتری امرا

منبع تحت فشار 80 لیتری امرا 10 بار

تومان3,900,000تومان4,050,000
ویژگی منبع تحت فشار 80 لیتری امرا

منبع تحت فشار 100 لیتری امرا 10 بار

تومان4,300,000تومان4,450,000
ویژگی منبع تحت فشار 100 لیتری امرا

منبع تحت فشار 150 لیتری امرا (درجه دار)

تومان7,000,000تومان16,000,000
ویژگی منبع تحت فشار 150 لیتری امرا

منبع تحت فشار 200 لیتری امرا (درجه دار)

تومان10,300,000تومان21,000,000
ویژگی فنی منبع تحت فشار 200 لیتری امرا

منبع تحت فشار 300 لیتری امرا (درجه دار)

تومان12,200,000تومان24,000,000
ویژگی منبع تحت فشار 300 لیتری امرا

منبع تحت فشار 500 لیتری امرا (درجه دار)

تومان20,800,000تومان36,000,000
ویژگی فنی منبع تحت فشار 500 لیتری امرا

منبع تحت فشار 750 لیتری امرا (درجه دار)

تومان30,000,000تومان56,000,000
ویژگی فنی منبع تحت فشار 750 لیتری

منبع تحت فشار 1000 لیتری امرا (درجه دار)

تومان44,000,000تومان67,000,000
ویژگی فنی منبع تحت فشار 1000 لیتری امرا

منبع تحت فشار 1500 لیتری امرا (درجه دار)

تومان65,000,000تومان91,000,000
ویژگی فنی منبع تحت فشار 1500 لیتری امرا